Sprava sa dual funkcijom, sa lat-pull pull-dovn i mid-red vežbama. Karakteriše je lako podesivo postolje, prošireno sedište i FOOT BAR za lakše vežbanje.

Korisnici mogu lako učvrstiti težinu dodavanja pomoću jednostavnog pritiska poluge kojom povećavaju opterećenje radnog mesta.