Adaptive Motion Trainer (AMT) dozvoljava korisniku da prilagodi dužinu i dubinu koraka kreirajući putanju prema sopstvenim potrebama, pri tom je maksimalna duzina koraka 91 cm, dok je dubina u svom maksimumu 25 cm. Kao dodatna mogućnost u kreiranju oblika putanje na raspolaganju su nivoi od 1 do 5.

Osnovne prednosti ove kardio sprave su to što korisnik može praviti pokret penjanja, kratak ili dug iskorak tj. simulirati trčanje bez udarnih impulsa i opterećenja na zglobovima.

Korisnik postiže viši utrošak energije vežbajući na AMT-u nego na bilo ko’m drugom tipu kardio sprave za isti vremenski period vežbanja.