U okviru Fitnes centra Akademix radi škola sporta Šampionisti koja na planski, stručan i zabavan način uvodi decu u svet sporta. Danas su deca sve manje aktivna, zaokupirana su igricama, telefonima i tabletima, te je neophodno da ih motorički aktiviramo.

Šampionisti su škola sporta sa devetogodišnjim iskustvom u radu sa decom uzrasta od 4 do 12 god. I rade na pet lokacija u Beogradu. Treninzi su tako osmišljeni da deca kroz sportsku igru u kojoj je akcenat na atletici, gimnastici i baratanju sa loptom motorički vidno napreduju i postaju spretnija i zdravija. Savremena oprema je tako dizajnirana da je pre svega bezbedna za rad a sa druge strane šarena i zanimljiva deci.

Deca uzrasta od 4-8 godina rade po programu zabavne atletike a deca od 8-12 rade po programu škole atletike.